FORMACIÓ GLOBAL EN HABILITATS COMUNICATIVES: 

Assoliment de perspectiva INDIVIDUAL:

 • Autoconeixement (mirada endins i el mirall)

 • Desgranem les emocions i analitzem els bocins

 • El pes de l’empremta emocional

 • Lideratge emocional i comunicació

 • Eines de gestió del conflicte (previsió-resolució)

 • Comunicació assertiva i d’impacte

 • Quin és el meu objectiu?

Assoliment de perspectiva DE GRUP:

 • Reconeixement de personalitat i diferències

 • Dinàmiques d’equip multicolor

 • Assoliment d’objectius de grup

 • Comunicació assertiva Feedback

RECURSOS I COMPONENTS DE LA FORMACIÓ:

ANÀLISI LINGÜÍSTIC 

LIDERATGE EMOCIONAL

GESTIÓ D’EQUIPS

SOFT SKILLS

NEUROCIÈNCIA

NEUROEDUCACIÓ

MÈTODE MONTESSORI

MEDIACIÓ

Sessions de grup en empreses/directius/equips

Acompanyament en lideratge emocional i les habilitats comunicatives, personalitats del grup i eficiència

Durada: Nombre de sessions a determinar

Preu: Sol·licitar Pressupost

Sessions en equips docents (directius i professors).

Formació en el lideratge emocional i habilitats comunicatives

Durada: Nombre de sessions a determinar

Preu: Sol·licitar Pressupost

Ponències/xerrades d’una sola sessió.

Ponències sobre comunicació assertiva i motivadora. Eines per a la gestió del grup i eficàcia en la transmissió del missatge.

Durada: Nombre de sessions a determinar

Preu: Sol·licitar Pressupost

OPCIONS FORMATIVES 

Sessions diàries (tardes)

Sessions setmanals

Sessions mensuals

Caps de setmana intensius

Programes adaptats i específics